skip to Main Content

Water is een onmisbaar bestanddeel voor zowel hydratatie van cement, als de kristallisatie van anhydriet. In de praktijk wordt echter bij de vervaardiging van een vloer, om reden van een goede verwerkbaarheid, meer water gebruikt dan er uiteindelijk chemisch of fysisch wordt gebonden. Het overtollige water blijft in de vorm van poriën achter in het verharde materiaal. Door de poriënstructuur zijn dergelijke steenachtige materialen in staat water vast te houden, onder bepaalde omstandigheden af te staan en vervolgens weer op te nemen. Het is juist deze variatie in de vochthuishouding die, bij schadeanalyses, vaak is aan te wijzen als een van de hoofdoorzaken voor het ontstaan van beschadigingen in een vloersysteem. Vochtschades manifesteren zich hierbij in velerlei vormen, waaronder:

  • scheuren
  • vervormen, zoals schotelen
  • onthechten
  • verlies aan samenhang in een materiaal
  • onhygiënische omstandigheden
Back To Top